Beleid bescherming kinderen

Eind 2019 is er nieuw beleid van de IND van kracht geworden met betrekking tot kwetsbare minderjarige vreemdelingen. Wanneer een rechtbank op hen een kinderbeschermingsmaatregel van toepassing verklaart met een…

Continue Reading

Kennismigranten voor start-ups

De Nederlandse regering werkt aan een regeling die het mogelijk maakt voor start-ups om ook gebruik te maken van kennismigranten, die nu nog vaak buiten het bereik van start-ups liggen…

Continue Reading

“Refugee on Trial”

Our colleague Mr. Hans van Zundert played a performance court case on 26th of November 2019 in the "pakhuis De Zwijger " in Amsterdam. It was an interactive performance called "Refugee…

Continue Reading
Close menu